Nybro i mitt hjärta

I centrum för vårt folklustspel står bron över Bolanders bäck – Nybron, eller Lortbron, som den också kallas. Madesjö prästgårds ägor bredde ut sig väster om bron. Marken öster därom tillhörde Göljemåla gård och gården låg i det kvarter som vi idag kallar Paradiset. Här började för sådär hundrasjuttio år sedan Nybro att byggas.


Intill bron låg en liten krog, Lortkrogen och Garvare Nybergs Garveri. Ner mot Qvarnaslät göl, eller Linneasjön, som vi kallar den idag, byggdes 1883 Nybro Brunns och Badanstalt och på andra sidan Qvarnaslät Pukebergs glasbruk. Och inne i den blivande staden växte livskraftiga företag upp – Kährs, Sture Ljungdahls tryckeri, Elgqvists plåtmanufaktur, Nybro glasbruk med flera.


Omkring dessa poler utspelar sig vårt folklustspel från 1800-talets mitt fram till våra dagar. Scenerna kommer inte i tidsordning och gör inte anspråk på att vara historiskt korrekta, även om de är mycket sannolika.